РАБОТНО ВРЕМЕ

09.05.2018 - 26.05.2018 27.05.2018 - 29.05.2018 30.05.2018 31.05.2018 01.06.2018 02.06.2018 02.06.2018 03.06.2018 - 12.06.2018
Монтаж Монтаж / Разполагане на експонати Изложба Изложба Изложба Изложба Демонтаж Демонтаж
08:00 - 17:00 08:00 - 21:30 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 15:00 15:00 - 17:00 08:00 - 17:00

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ