Международно изложение за отбранителни продукти и услуги
„ХЕМУС 2020”, 27.05.2020 - 30.05.2020, Пловдив, България

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

30
Авг
Организационният комитет по подготовката и провеждането на изложението взе решение да се проведе XIV-тото поредно издание на „Хемус 2020“ от 27 до 30 май 2020 г. в Международен панаир гр. Пловдив.

Предвид постигнатите високи резултати и реализираните цели на „Хемус 2018“ беше взето решение за провеждане на следващото по ред, четиринадесето издание на изложението. В решението си Комитетът формулира основните параметри на изложението и възложи отговорности на участниците в подготовката.

Мотото на изложението остава „Отбрана, антитероризъм и сигурност“, но тематичните направления следва да бъдат актуализирани, като се постави акцент на областите кибернетична сигурност, гранична сигурност, стратегически комуникации и автономни системи за наблюдение, информация и реагиране.

Традиционно, „Хемус 2020“ ще бъде организиран и проведен под патронажа на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката. Като основни съпътстващи мероприятия са определени провеждането на Десетата международна научна конференция, Индустриален форум, Демонстрационни стрелби на ЦАТИП „Змейово“, Статичен показ и демонстрационни мероприятия на видовете Въоръжени сили на Българската армия и други ведомства с отговорности в областта на националната сигурност.

Фондация „Хемус-95“ е определена за непосредствен организатор на XIV-тото издание „Хемус 2020“ с основни партньори „Международен панаир Пловдив“ – АД и Сдружение „Българска отбранителна индустрия‘. На Фондацията е възложено да проведе преговори с основните партньори в резултат на което да бъдат сключени съответните договори и споразумения за сътрудничество.

На редица структури от Министерството на отбраната също така са възложени функции и отговорности по подготовката на „Хемус 2020“ и съпътстващите изложението мероприятия.
22
Юни
Окончателният преглед на проведеното изложение „Хемус 2018“ и съпътстващите го мероприятия потвърждава в цифри неговия категоричен успех.

          Окончателният преглед на проведеното изложение „Хемус 2018“ включително и резултатите от независимото изследване на удовлетвореността на изложителите и посетителите е публикуван. Документът потвърждава в цифри категоричния успех на тринадесетото издание на изложението.

Виж повече - http://hemusbg.org/za-hemus/pregled-na-rezultatite-na-hemus-2018
20
Юни
Резултатите от проведеното изложение „Хемус 2018“ го представят като безспорен успех за последните 10 години.


    От 30 май до 2 юни 2018 г., на територията на Международен панаир Пловдив, се проведе тринадесетото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2018”. Тематичните направления бяха допълнени в областите на кибернетичната и трансграничната сигурност, стратегическите комуникации и автономните системи за наблюдение, информация и реагиране.

    Бяха представени общо 69 фирми и организации, от които 48 български и 21 чуждестранни. С изложители, подизложители или представени на щанд участваха 17 държави. За първи път като изложители участваха две организации от състава на българското Министерство на вътрешните работи. Българската академична среда разшири участието си, като 10 научни и висши учебни звена представиха свои образователни продукти, услуги и иновативни научни разработки в областта на сигурността и отбраната. Търговските параметри на изложението отбелязаха най-значимия си ръст за последните 10 години.

    Броят на посетителите надмина 2800 души и показа висок национален и международен ръст на интереса към изложението, също така най-значимия за последните 10 години. В национален контекст експозицията беше разгледана от ръководители и високопоставени представители на българските държавни институции, в т.ч. от Началникът на отбраната, от Командванията на Видовете въоръжени сили, генерали, адмирали, военнослужещи и граждани.

     Изложението предизвика изключително висок международен интерес. Експозицията беше разгледана от ръководители и високопоставени представители на европейските и евроатлантическите институции, от 12 чуждестранни делегации, и посетители от много други държави.

  Проведеното независимо социологическо изследване потвърди високата удовлетвореност на изложителите и посетителите. По този начин „Хемус 2018” се превърна в успешна платформа за координация и партньорство между българските държавни институции, националната ни отбранителна индустрия, Въоръжените сили на страната, и академичната общност и се утвърди като емблема на синергията на усилията в интерес на националната сигурност и индустриалното развитие.

    Разширеното международно участие и проявеният силен международен, европейски и евроатлантически интерес към изложението го превърнаха във висок международен форум за реализиране на интереси, както в домейна „бизнес - бизнес“, така и в областите „държава - държава“ и „бизнес - държава“.

       Експозицията на практика обхвана пълния цикъл на развитието на отбранителния продукт или услуга – иновация, внедряване, производство, търговска реализация, придобиване и усвояване.

       Две основни послания характеризират приключилият „Хемус 2018“:
„Събитие, където Запада и Изтока съчетават интереси“
„Платформа на която Европейският съюз среща партньорите си“

   Очаквайте до дни на сайта ни да бъде публикуван окончателен преглед за изложението и съпътстващите го мероприятия.

                                 

                                        

                                      

                 

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ