Международна научна конференция

По традиция изложбата е съпътствана от Международна научна конференция, организирана от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“. През 2018 година предстои деветото издание на конференцията.

Темата на деветата международна конференция,която ще се проведе на 31 май 2018 год. ще бъде "Научни изследвания, иновации и индустриално сътрудничество в интерес на общата Европейска отбрана и сигурност".

Участниците в конференцията са представители на университети и научноизследователски организации от страната и чужбина.

Очаквайте повече информация, скоро.

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ