Динамичен показ

ДИНАМИЧЕН ПОКАЗ

На 27.05.2016 г. от 17:30 ч. до 18:30 ч беше проведен динамичен показ за демонстрация на действия при провеждане на специални операции по единен сценарий на тема: „Демонстрация на бойни умения в екстремни ситуации” в основната зона на река Марица и на южният бряг на реката (булевард Марица), южно от Международния панаир – Пловдив, със следните епизоди:

• Търсене, откриване и локализиране на терористи;
• Прочистване на обект, задържане и неутрализиране на терористи;
• Действия на EOD тим по откриване и унищожаване на импровизирани взривни устройства (ИВУ).

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ