Демонстрации

СТАТИЧЕН ПОКАЗ

По време на изложбата от Съвместното командване на силите беше организиран статичен показ на съществуващи и придобити нови образци техника и въоръжение в МО.
Експонатите за статичния показ на съществуващи и придобити нови образци техника и въоръжение в МО, бяха изложени в обособени центрове пред и в панаирна палата №3, за времето от 25.05.2016 г. до 28.05.2016 г. и включваха:

• Център „Автобронетанкова техника”’
• Център „Въоръжение и оптични прибори”;
• Център „Средства за индивидуална и балистична защита”;
• Център „Специална техника”;
• Център „Авиационна техника”;
• Център „Системи за моделиране и симулации”.ДИНАМИЧЕН ПОКАЗ

На 27.05.2016 г. от 17:30 ч. до 18:30 ч беше проведен динамичен показ за демонстрация на действия при провеждане на специални операции по единен сценарий на тема: „Демонстрация на бойни умения в екстремни ситуации” в основната зона на река Марица и на южният бряг на реката (булевард Марица), южно от Международния панаир – Пловдив, със следните епизоди:

• Търсене, откриване и локализиране на терористи;
• Прочистване на обект, задържане и неутрализиране на терористи;
• Действия на EOD тим по откриване и унищожаване на импровизирани взривни устройства (ИВУ).ДЕМОНСТРАЦИОННИ СТРЕЛБИ

В рамките на международното изложение „ХЕМУС 2016”, на 27ми май бяха проведени демонстрационни стрелби на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово“, организирани от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“. На стрелбите 4 български фирми показаха действието на своите продукти („Аркус“ АД, „ВМЗ“ АД, „Дунарит“ АД и „Стройпроект" ЕООД). „Ласа инженеринг” ЕООД направи презентация на система S.C.A.R. – POD.

Официални гости на стрелбите бяха министри на отбраната на Федерална република Нигерия и Република Камерун, заместник-министърът на отбраната по ресурсите на Федерална република Босна и Херцеговина. За първи път от провеждането си, стрелбите се посетиха от представители от Комитета на Партньорството за бойни припаси (ASPC) на НАТО.

Централният артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) е структура на пряко подчинение на Министъра на отбраната. Методическото ръководство на дейността по изпитванията на въоръжения и боеприпаси се осъществява от Института по отбрана. Полигонът е единствен на територията на Република България с възможности за проверка на бойната ефективност и гарантиране безопасната експлоатация на въоръжението и боеприпасите в Българската армия, новоразработваните такива и специалната продукция на фирмите от военно промишления комплекс на страната.

Централният артилерийски технически изпитателен полигон е създаден с постановление на Министерския съвет през 1970 година. Размерите му позволяват проверка на бойната ефективност на въоръжението и боеприпасите при пределни разстояния на стрелбата, и са както следва:

• дължина по директрисата на стрелбата: 28 километра;
• широчина:
• в началния участък - 2,5 километра;
• в крайния участък - 3,5 километра;
• обща площ на територията: 95,632 кв. км;
• изградени сгради и съоръжения - 138 броя;
• специализирани изпитателни площадки - 7 броя;
• оградна мрежа - 112 км;
• пътна мрежа - 124 км.

ЦАТИП изпълнява следните основни задачи:

• Извършва лабораторни изпитвания на барути и взривни вещества (в това число физико-химически анализ на същите); на взриватели, запалки и др. елементи на изстрелите, за определяне наличието на изменението на експлоатационните им характеристики при изтичане на гаранционния срок и сроковете на експлоатация, с цел определяне възможността за продължаване срока на експлоатация на същите;

• Извършва контролни полигонни изпитвания на стрелкови, артилерийски, зенитни, противотанкови, авиационни, морски и инженерни бойни припаси и ракетни комплекси за близко действие, намиращи се в експлоатация или постъпващи на въоръжение във въоръжените сили на Република България;

• Изготвя заключение за качеството и годността на новоразработени и произведени въоръжения и бойни припаси, възможностите за бойно използване и съхранение на същите, и прави предложение за тяхната по-нататъшна реализация;

• Участва в изложения на въоръжение и бойна техника, и организира демонстративни стрелби със същите.

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ