НОВИНИ И СЪБИТИЯ

05
Юли
Посетителите на изложението ще имат възможност да се запознаят с продуктите и услугите на:

  • Оптикс АД, лидер в производството и разработката на оптични изделия и системи - http://www.optixco.com/bg/

  • MBDA Франция, световен лидер в областта на ракетните системи - http://www.mbda-systems.com/about-us/

  • МТГ Делфин АД, строителство на специализирани плавателни съдове - https://dolphin1.bg/en/home/

  • Електрон Прогрес ЕАД, разработване и внедряване на комуникационни и информационни системи за командване и контрол - http://www.eprogress.bg/bg/index.html

Очаквайте още..
22
Мар
Новият ни медиен партньор -Bulgarian Military Industry Review- е англоезичен проект в подкрепа на българската военна индустрия състоящ се от:
  • Електронен бюлетин разпространяващ се сред военната индустрия в цял свят;
  • Уеб портал за новини, събития, продукти, интервюта, анализи и доклади от българската военна индустрия;
  • Интернет ежеседмична телевизия, която ще стартира през 2017 г.
  • Ежедневен печатен бюлетин за изложението.
Bulgarian Military Industry Review ще отрази всичко свързано с изложението през настоящата и следващата година чрез всичките си информационни канали.
23
Яну
Гарантиране на сигурността на страната – приоритет за новия президент на Република България.

В словото си пред Народното събрание след полагане на клетва, новият президент на Република България, Румен Радев заяви „Гарантирането на сигурността на България и българите се превръща в приоритетна задача”.

По отношение на българските въоръжени сили президентът Радев каза още „Като върховен главнокомандващ ще работя за изграждане на въоръжени сили, способни не само да участват достойно в колективната отбрана на НАТО, но и да гарантират суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната. След дълго протакане най-сетне можем да се похвалим с приети инвестиционни проекти и гарантирано финансиране за превъоръжаването на част от Българската армия. Ще следя отблизо действията на отговорните институции, защото в този сложен процес и от избора на новото въоръжение ще зависят за десетилетия напред отбранителните ни способности. Реализацията на проектите трябва да бъде от полза не само за отбраната, но и за цялото общество, да бъде съпроводена задължително с принос към икономическото развитие на страната чрез разгръщане на програми за индустриално сътрудничество, внедряване на високи технологии, създаване на нови работни места и стимулиране на българската отбранителна индустрия. Финансовото осигуряване на превъоръжаването не трябва в никакъв случай да снема вниманието от проблемите в отбраната. Придобиването на съвременно въоръжение е необходимо, но не достатъчно условие за модернизация на армията. Решаването на трупаните с десетилетия проблеми изисква прилагане на системен и всеобхватен подход. Необходимо е усъвършенстване на нормативната уредба на организационната структура на въоръжените сили, на системата на военното образование и обучение.”
21
Ное
XIII Специализирана международна изложба за отбранителна техника „ХЕМУС 2018” ще се проведе в периода 30.05.2018 г. – 02.06.2018 г. Изложбата се провежда под патронажа на Министерство на отбраната и Mинистерство на икономиката на Република България. Организатор на изложбата е Фондация Хемус-95.

Запазва се структурата на изложбата:
Място на провеждане: гр. Пловдив, Международен панаир Пловдив (бул. "Цар Борис III Обединител" №37)
Тематични направления:
- Сухопътни войски
- Военновъздушни сили
- Военноморски сили
- Антитерористично оборудване
- Техника и технологии за общо осигуряване на войските
- Услуги и информация

ЦЕЛ НА ИЗЛОЖБАТА: Да създаде непосредствена връзка на доставчиците на оборудване и техника за Отбрана, Антитероризъм и Сигурност с потенциалните потребители, както на национално, така и на международно равнище. Да стимулира развитието на отбранителната промишленост, като предоставя на производителите и търговците възможност да представят и да се запознаят с новостите и достиженията на индустрията. Да бъде форум на който да се разкриват нови възможности за кооперирани производства, сътрудничество и съвместни научно-технически разработки на нови изделия с военно предназначение.

Акцент в изложбата отново ще бъдат иновациите, научно-развойната дейност, като се организират научни конференции, демонстрационни и тестови стрелби, представяне на науката и висшите учебни заведения.
01
Юни
От 25 до 28 май 2016 г., на територията на Международен панаир Пловдив, се проведе дванадесетото издание на Международната изложба за отбранителна техника „Хемус 2016 - отбрана, антитероризъм и сигурност”. Изложбата беше открита на 25-ти май от Министъра на отбраната на Република България – Николай Ненчев, който заедно с официалните гости отдели време за разглеждане на изложбата и посети всички изложбени щандове.

На изложбена площ от около 3700 м2 покрита площ и 2600 м2 открита площ на изложението бяха представени общо 57 организации, от които 37 български и 20 чуждестранни. Бяха представени и иновативни разработки на научно-технически организации и университети.

С изложбени площи участваха фирми от Австрия, Холандия, Германия, Китай, Израел, Полша, Турция, Франция, Швейцария, Швеция. Тази година най-голям бе броят на чуждестранните изложители от Полша (5 организации). Франция беше представена с 4 фирми, а Германия с 3 фирми. В сравнение с 2014 година има нарастване на броя на изложителите от чужбина, както и разширяване на териториалния обхват с участие на фирми от по-голям брой държави, включително и такива, които до сега не са били представени.

Броят на посетителите на изложбата надмина 2,500 души. През първите два дни посетителите бяха само представители на военната индустрия и Министерство на отбраната, както и официални чуждестранни делегации и представители на НАТО. Изложбата отбеляза сериозно международно участие, което включваше 21 официални чуждестранни делегации на държави от Европа, Близкия изток, Африка и Азия. Изложението бе посетено и от представители на различни структури на НАТО и от аташета по отбраната на различни държави. Някои от делегациите бяха ръководени от министри на отбраната (Камерун, Молдова и Нигерия), други – от заместник-министри на отбраната (Босна и Херцеговина, Италия и Китай).

Проучването на удовлетвореността на изложителите, проведено от независима компания (Alpha Research) показва, че по време на „ХЕМУС 2016” мнозинството от изложителите са успели да реализират предварително поставените си цели. Над 75% от изложителите посочват, че са удовлетворени от участието си на “Хемус 2016”, а над 50% оценяват перспективите за след-изложбени сделки като добри или много добри. В анкетите изложителите посочват че щандовете им са били посетени от представители на МО и държавни агенции на Р. България, както и от чуждестранни гости от следните държави: Турция, Нигерия, Полша, Китай, Украйна, Молдова, Германия, Алжир, Франция, Кувейт, Камерун, Грузия, Босна и Херцеговина, Гърция, Катар, Чехия, Уганда, Монголия, Италия, Словения, Словакия, Южна Корея, Израел, Сърбия, Македония, Литва, Египет, Австрия, Сирия.
31
Май
В рамките на изложението Министерство на отбраната на домакинства сесия на Комитета на Партньорството за бойни припаси (ASPC) в рамките на Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA). Представителите на Комитета посетиха изложението в деня на откриването му.

По традиция изложбата беше съпътствана от Международна научна конференция, организирана от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“. Темата на осмата международна конференцията беше „Научните изследвания - ключов фактор за придобиване на нови отбранителни способности”. Тя се проведе на 26ти май. На конференцията бяха представени над 80 доклада от автори от различни страни, между които Обединеното кралство, Испания, Ирландия, Израел, Гърция и България. При откриването на конференцията присъстваха чуждестранни гости и делегации от Молдова, Алжир, Украйна, Босна и Херцеговина, Нигерия и други страни, както и представители на отбранителните структури и отбранителната индустрия в България.

На 27ми май бяха проведени демонстрационни стрелби на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово“, организирани от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“. На стрелбите 4 български фирми показаха действието на своите продукти („Аркус“ АД, „ВМЗ“ АД, „Дунарит“ АД и „Стройпроект" ЕООД). „Ласа инженеринг” ЕООД направи презентация на система S.C.A.R. – POD. Официални гости на стрелбите бяха министри на отбраната на Федерална република Нигерия и Република Камерун, заместник-министърът на отбраната по ресурсите на Федерална република Босна и Херцеговина. За първи път от провеждането си, стрелбите се посетиха от представители от Комитета на Партньорството за бойни припаси (ASPC) на НАТО.

По време на изложбата от Съвместното командване на силите беше организиран статичен показ на съществуващи и придобити нови образци техника и въоръжение в МО, обособени в следните центрове: „Автобронетанкова техника”; „Въоръжение и оптични прибори”; „Средства за индивидуална и балистична защита”; „Специална техника”; „Авиационна техника” и „Системи за моделиране и симулации”.

Беше проведен и динамичен показ за демонстрация на действия при провеждане на специални операции по единен сценарий на тема „Демонстрация на бойни умения в екстремни ситуации”. Показът включваше следните елементи: „Търсене, откриване и локализиране на терористи”, „Прочистване на обект, задържане и неутрализиране на терористи” и „Действия на EOD тим по откриване и унищожаване на импровизирани взривни устройства”.

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ