Международно изложение за отбранителни продукти и услуги
„ХЕМУС 2020”, 27.05.2020 - 30.05.2020, Пловдив, България

Митнически формалности

Обмитяване на специални стоки!

Процедурата по издаване на разрешителни за временен внос и/или внос на специални стоки е бавна, поради това че комисията заседава само едни път в месеца. За това ако се налага да преминете през тази процедура, Ви съветваме да предприемете съответните действия своевременно своевременно. Ако нямате свой агент за митнически формалности и внос можем да предложим фирма:

“МЕТАЛХИМ КОМЕРС“ АД

1510 София, България, ул. „Ильо войвода“ № 25

ЕИК по БУЛСТАТ: 129007 061

E-mail: metalchim_commerce@abv.bg

Тел.: +359 888 373 412

Тел./факс: +359 2868 98 29

Орлин Въгленов

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ